elenika, tanıklıklar, politika, historika, foti benlisoy, benlisoy, patrik bartholomeos, rumlar, balat, vlaherna
Anlatılan Şehrin Hikâyesidir!
 
 
 
 
Artakalan, Anna Maria Aslanoğlu | Türkçe'de pek tanınmayan şair ve öykücü Kostas Tahçis [1927-1988], malzemesini görünüşte önemsiz gündelik olaylardan topladığı, küçük burjuva tutkularını lirizm ve yalın realizm arasında yaptığı cambazlıklarla net bir şekilde okuyucuya aktardığı edebiyatıyla olduğu gibi, ülkeler ve meslekler arasında mekik dokuduğu hayatı, cinsel kimliğini yapıtlarında yansıtma, savunma ve tartışma biçimi ve faili meçhul kalmış katliyle Yunanistan da hâlâ tartışılan bir edebi figürdür.

Artakalan sadece bir hikâye derlemesi değildir; eser adeta otobiyografi ve hikâyenin sınırlarında gezinen bir tiyatro oyunu, birden fazla ben’in denemesidir. Tahçis bir hikâyeden diğerine ta ki kitabın sonundaki yazar kimliğine ulaşana kadar farklı ben’lerden oluşan tek bir kahramanın [kendisinin] büyüme aşamalarını kaydeder. Yazar, toplumsal normlar ve gereklere uyum sağlamasındaki başarısızlığının, cinsel kimliğini oluşturan ve aynı zamanda ona şekil veren bir olgular bütünü yaratmasını tartışır.

YORUMLAR
“Demek istediğim o ki, bu hikâyeler bir toplamın sentezini oluşturur. Bu toplam bir romanın oluşumundan farklı bir yapıdadır. Daha gizli, daha asimetriktir. Fakat nihayetinde bir oluşumdur. ... En azından benim gördüğüm, hikâyelerden oluşan bir kitabın sürükleyici bir ana temasının ve amacının olduğudur. Yazarın otobiyografisinin, hatta bunun ötesinde yazarın kendini tanımasının engin problemleri üstündeki çeşitlemelerdir.”
Çiçeli Kei, “Soğanın Kalbi,” To Vima, 26.11.1974

“Tahçis 1964-67 yılları arasında farklı dergilerde yayımladığı bir seri öyküyü 1972 yılında Artakalan başlığıyla bir ciltte topladı. Bu öyküler kısa anlatımlardan, fakat daha çok yazarın Atina’nın fakir bir mahallesinde geçen çocukluk yıllarından kalan anılardan oluşuyor. Tüm bunlar hikâyeyi anlatan bir çocuğun ve ergenin gözüyle ve aynı zamanda etkileyici bir canlılıkla, gündelik değişmez önemsizlikleri anlatıyor.”
Linos Politis, Çağdaş Yunan Edebiyatı Tarihi, Morfotiko İdrima Ethinikis Trapezis, 1975

“Tahçis’in hikâyelerden oluşan Artakalan’ı, sanırım onu ve edebiyatını en bütünlüklü anlatan eserdir.”  
Dimitris Papanikolau, “Ah be anne… Hâlâ adam olamadım,” Vivliodromio, Ta Nea, 14.11.2009 Ο Καβάφης και η Πόλη [O Kavafis ke i Poli], Hakan Gürel | Doğumunun 150. ölümünün 80. yıldönümü anısına, 2013 tüm dünyada KAVAFİS YILI olarak ilân edildi.

istos yayın, üçüncü bir dilin aracılığı olmaksızın, doğrudan Yunanca aslından Türkçeye çevirerek yayımladığı K. P. KAVAFİS-Bütün Şiirleri kitabından sonra O Kavafis ke i Poli [Kavafis ve Şehir] kitapçığını bu kez Yunan-dilli okuyucu ve Şehirliler için derledi.

Kavafis bir İstanbulluydu, ilkgençlik yıllarının bir bölümünü İstanbul'da geçirmişti. Kalemi eline aldığı yıllar, İstanbul yıllarına denk gelir. Bu şehir, yüzyılların tarihiyle beraber, ünlü şairin yaşamı boyunca ona ilham vermiş, onun peşini bırakmamıştır.

11-14 Nisan 2013 tarihlerinde Zoğrafyon Lisesi'nde yapılan Kavafis konferansı vesilesiyle derlenen bu kitapçıkta şairin saklı ve tamamlanmamış şiirleri arasından İstanbul’a atfen yazdığı şiirleri ve Kalender'de Bir Gece isimli metnini bulabilirsiniz. Ayrıca Çağdaş Yunan edebiyatının ünlü yazarlarından, Fahişe Çika’nın yazarı Thomas Korovinis de, bu kitapçık için kaleme aldığı önsözde, Kavafis’in İstanbul ile olan şahsi ve edebi ilişkisinin yanı sıra İstanbul Rumcasının Kavafis’in dili üzerindeki etkisini inceliyor.

yeni kitaplar

istos | ιστός

elenika, tanıklıklar, politika, historika, foti benlisoy, benlisoy, patrik bartholomeos, rumlar, balat, vlaherna

Bağımsız bir yayınevi olan istos, İstanbul Rum topluluğunun parçası kurucularının kişisel inisiyatifiyle, Rumların ve şehrin tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara bir katkı koymak, on yıllarca kesintiye uğramış bir yayın geleneğini canlandırmak ve 'nostalji'yle yetinmemek, nostaljiyi halihazırda devam eden pratikle ikame etmek amacıyla 2011'de vücut buldu. Tanıklıklar, Politika…

dahası...

haberler

Yunancadan Türkçeye Çeviri Atölyesi 17-18 Mayıs 2014
Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ve istos yayın işbirliğiyle 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Sismanoglio Megaro’da Yunancadan Türkçeye Çeviri Atölyesi gerçekleştirilecektir. Atölye, deneyimli…
14 Nisan 2014
Lifo // Ιστός, ο ελληνικός εκδοτικός οίκος της Κωνσταντινούπολης
Τους συναντήσαμε στην Πόλη και μιλήσαμε για τις εκδόσεις τους, το βιβλίο, την τέχνη και την πολιτική στην Τουρκία. [Αποστολή: Aργυρώ Μποζώνη] Tον Ιούλιο του 2012 πέντε Έλληνες, μέλη της…
13 Mart 2014
© Copyright 2012, istos yayıncılık
istos yayıncılık  Mumhane Cad. No: 39 Aziz Andrea Manastırı Hanı Zemin Kat-Avlu İçi Karaköy/İstanbul
Tel: +90 212 243 41 61 Faks: +90 212 292 79 75 E-posta: info@istospoli.com
yükleniyor