istos yayınevi, istos kazancakis, istanbul rumları, politika, thomas korovinis, rum azınlık, vlaherna, punto dağıtım, istanbul mutfağı, çizgiroman
Anlatılan Şehrin Hikâyesidir!
 
 
 
 

AKSİYON // Rumlar sorunlarıyla var

lb21
09 Temmuz 2012  |  Kaynak: AKSİYON |  http://www.aksiyon.com.tr…

SEDAT GÜLMEZ

Bir anlama, daha doğrusu anlamaya çalışma çabasının ürünü, ‘İstanbul Rumları/ Bugün ve Yarın’ isimli kitap…

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana birçok problemle baş etmeye çalışıyor. Bunların bazısını yoluna koyabilirken bazısını hâlâ çözmeye uğraşıyor. Halledilenler bir tarafa uzun süredir hitama ermesi beklenen meselelerin sürüncemede kalmasındaki esas nokta çoklarına göre, konulara geniş perspektiften yaklaşamamaktan kaynaklanıyor. Mevzuyu biraz daha açarsak, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların kahir ekseriyeti, Osmanlı mirası dinî zenginliğin doğru yönlendirilememesinden neş’et ediyor. Tabii geçmişin acı tecrübelerini de hesaba katarsak farklı kanallardan açılabilecek iletişim ve birbirini anlama süreci başlamadan kesintiye uğruyor. Diyaloğun olmadığı yerde acıların üzerine inşa edilen kötü hatıralar kara bulut misali çöküyor. Tıpkı Rum cemaati ile toplum arasındaki karşıtlık gibi… Kendi ifadeleriyle elli yıla yakın süre kesintiye uğrayan bir yayın geleneğini canlandırma gayretiyle yola çıkan İstos Yayın bu kapsamda okuyucu karışısına çıkarmış ‘İstanbul Rumları/ Bugün ve Yarın’ başlıklı kitabı. İstanbul Rumlarının tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara katkı sunma niyetiyle hareket eden yayınevi, ‘Politika Historika’ başlıklı dizinin ilk kitabı hüviyetiyle yayımlamış İstanbul Rumları’nı. Esasında eser “İstanbul’da Buluşma: Bugün ve Yarın” başlıklı beş yıl önce tertiplenen bir konferansın tebliğlerinden oluşuyor. Neler konuşulmamıştı ki o konferansta: ‘Türkiye’de Azınlık Eğitim Sistemi Çerçevesinde İstanbul Rumlarının Eğitimi’, ‘İstanbul Rum Ortodoks Azınlığının Tabi Olduğu Hukuki Rejim ve İşleyişi, 1923- 1939’, ‘Türkiye’de Özel Mülkiyetin Evrimi Çerçevesinde Rum Mülkleri’, ‘Gayrimüslim Vakıfları ve 1936 Beyannamesi’, ‘Bir Mesleki Güç Olgusu: Bugünün İstanbul’unda Yunan Vatandaşı Özel Sektör Çalışanları’. Tabii bu ve daha birçok başlık ayrıntılarıyla kitapta da kendine yer bulmuş. Kaldı ki sadece araştırmacılara yönelik metinler de değil eserin muhtevası…

© Copyright 2012, istos yayıncılık
istos yayıncılık  Mumhane Cad. No: 39 Aziz Andrea Manastırı Hanı Kat 5 Karaköy/İstanbul
Tel: +90 212 243 41 61 Faks: +90 212 292 79 75 E-posta: info@istospoli.com
[Ofisimizde kitap satışı yapılmamaktadır; kitap alımlarınız için kitabevimizi ziyaret edebilirsiniz.]
yükleniyor