istanbul rumları, elenika, tanıklıklar, foti benlisoy, benlisoy, thomas korovinis, çileci, papa eftim, istos satış, istanbul mutfağı
Anlatılan Şehrin Hikâyesidir!
 
 
 
 

İmparatorluğun Kalbinde, Yazar Spiros Gogolos'un katılımıyla İzmir'de

lb65
03 Haziran 2014

Yunanistanlı yazar Spiros Gogoglos’un, istos yayın tarafından yayımlanan İmparatorluğun Kalbinde: Selanik, İstanbul, İzmir 1905-1912 romanı Spiros Gogolos’un katılacağı bir etkinlikle İzmirli okuyucularla buluşuyor. Etkinlikte yazar Spiros Gogolos’a, Türk-Yunan ortak geçmişini konu alan Büyük Ayrılık romanının yazarı Kemal Anadol ve İzmir’in çok-kültürlü geçmişi konusunda uzman, Smyrna’nın Sonu kitabının yazarı, Fransız tarihçi Hervé Georgelin eşlik edecektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yakın Kitabevi, istos yayın ve Fransız Kültür Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 11 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Alsancak Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Etkinliğe katılacak yazarların bahsi geçen eserleri hakkında kısa notlar:

Spiros Gogolos, İmparatorluğun Kalbinde Selanik İstanbul İzmir 1905 – 1912 (istos yayın) XX. yüzyılın şafağında içten içe kaynayan ve sarsıcı dönüşümlerin eşiğindeki Osmanlı İmparatorluğu. İskenderiyeli Yunan bir tütün tüccarının oğlu olan Alkis, Batıda aldığı klasik eğitimin ardından ticareti değil, milliyetçi boğazlaşma ve savaşın eşiğindeki Balkanlar ve Anadolu'yu keşfedeceği macerayı seçer. Bir gazeteci olarak Atina'da başladığı yolculuğu Selanik, İstanbul ve İzmir'e, İmparatorluğun Kalbi'ne uzanacaktır. Bu yolculukta karşısına Makedonya'nın yeni efendisi olma arzusundaki sayısız milliyetçi akımın siyasi ve ticari temsilcileri, Selanik'i var eden Yahudi aileler, Osmanlı idareci ve subayları, Bizans-Osmanlı tarihinin unutulan figürleri, ezberbozan Rumlar, İzmir'in köklü Levanten tüccarları ve ufukta beliren savaşın yakıcılığı çıkar. Son nefesini vermesinin arifesinde Osmanlı toplumunu oluşturan farklı seslere kulak veren Alkis'in yolu, en nihayetinde Yıldız'a, Osmanlı'nın son kudretli sultanı II. Abdülhamid'e kadar varacaktır. Spiros Gogolos'un gerçek kişiler ve olaylar etrafında ördüğü bu tarihkurgu romanı, 1905-1912 arasında Osmanlı'nın rakip milliyetçilik ve emperyalizmlerin kıskacındaki son nefes alışlarını ustalıkla dinliyor ve Yunan-Türk ortak tarihine yepyeni bir bakış sunuyor. Osmanlı coğrafyasının sarsıcı dönüşümler eşiğinde bulunduğu anda, tarihe damgasını vuracak gerçek kişilerle -hiç yaşanmamış ama muhtemel- karşılaşmalar aracılığıyla, onların kendi ağızlarından bu dönemin izini sürüyor. (Tanıtım Bülteninden)

Kemal Anadol, Büyük Ayrılık (Doğan Yayınları) "Büyük Ayrılık, Osmanlı İmparatorluğu'nun XX. yüzyıl başındaki çözülme sürecine Ege'den tanıklıklar getiren belgesel bir roman. Kemal Anadol, Kurtuluş Savaşı öncesinde, Foça-Ayvalık-Midilli ekseninde yaşanılan olayları abartısız biçimde yansıtıyor. 1900'lü yılların Foçası'nı, Türkler ile Rumların iç içe yaşadığı verimli Ege kasabasını tarihsel, kültürel, ekonomik boyutlarıyla ele alırken, yörede adım adım sürüklenilen savaşın ilk yansılarını, çözülen yakın ilişkilerin ne duruma geldiğini anlatıyor Anadol. Bir yanıyla Stelyos Haralambos ailesinin serüveniyle o büyük çözülmenin getireceği ayrılığın arka planında olup bitenleri izliyor, diğer yanıyla da Ege'de, Osmanlı'nın ilk 'tehcir'inin öyküsünü buruk bir biçimde okuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenen Osmanlı İmparatorluğu'nun bu zor dönemecinde İttihat ve Terakki'nin başlattığı iktidar kavgası, iç içe dostça yaşayan Türkler ile Rumların savaş çağının kurbanı edilmelerinin trajik bir öyküsü. Tarihsel kaynaklara dayanarak oluşturulan bu 'belgesel roman'ın en belirgin özelliği Kemal Anadol'un bir tür yerel tarih çalışması yaparak, romanın gerçekliğini pekiştirici kişi-belgelerden hareket etmiş olmasıdır. Büyük Ayrılık, tarih uluslaşma savaşımının hangi zorluklarla kotarıldığını belgeleyen bir roman. Bizleri çözülmenin, kopuşun ve tarihin belleğine götüren Büyük Ayrılık'ın belleklerde derin izler bırakacağına inanıyoruz." (Feridun Andaç)

Herve Georgelin, Smyrna'nın Sonu: İzmir'de Kozmopolitizmden Millliyetçiliğe (Birzamanlar Yayıncılık) “Kozmopolit Smyrna bir Yunan şehri değildi, fakat Osmanlının İzmir'i de bir Türk şehri değildi. İzmir'in Ermenileri yabancı değillerdi bu şehirde, ayrıca burası Yahudi nüfusun da kendi eviydi. İzmir'i Levantenler olmadan hayal etmek mümkün müdür peki? Kimi Avrupa'dan yeni gelmiş, kiminin ailesi kuşaklar boyunca yerli Hıristiyanlarla karışmış, belki de Batı Avrupa'yla yeniden bağlar kurmuş ya da olan bağları zorunlu olarak korumuştu. Çingeneler ya da Siyahlar gibi pek fazla yazılı belge üretmeksizin yaşamış, bugün hâlâ yaşayan topluluklar nasıl bir kenara atılabilir? Geç devir Osmanlısının İzmir'i, cazibesini herkesin birlikte yarattığı sinerjiden alıyordu. Bununla birlikte bu kitap nostaljik bir güzelleme de değildir. Ege'nin bu şehrindeki ve etrafındaki dinamik hiyerarşik yapıları, gerilimleri saklamıyor; tersine farklı toplulukların yaşamasının siyasi bir mesele olduğunu, o dönem şehir halkını cezbeden kutuplaşmaların uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Bu kitabın önemi, okurlara, özellikle de bu şehirde yaşayanlara, İzmir'in yüz yıldan kısa bir süre önce ne kadar farklı olduğunu; ne kadar hoyrat, acımasız, hatta övünülecek pek bir yanı olmayan bir dönüşüm yaşandığını hatırlatmasından geliyor”. (Tanıtım Bülteninden)

© Copyright 2012, istos yayıncılık
istos yayıncılık  Mumhane Cad. No: 39 Aziz Andrea Manastırı Hanı Kat 5 Karaköy/İstanbul
Tel: +90 212 243 41 61 Faks: +90 212 292 79 75 E-posta: info@istospoli.com
[Ofisimizde kitap satışı yapılmamaktadır; kitap alımlarınız için kitabevimizi ziyaret edebilirsiniz.]
yükleniyor