tanıklıklar, politika, historika, politika historika, foti benlisoy, rum, papa eftim, fener, vlaherna, punto dağıtım
Anlatılan Şehrin Hikâyesidir!
 
 
 
 

grtrnews.com // İstanbul’daki Rum Yayınevi İstos ile Röportaj

lb19
20 Ağustos 2012  |  Kaynak: http://www.grtrnews.com |  http://www.grtrnews.com/i…

Yaz başlarında İstanbul’da, İstanbul Rum Cemaati mensuplarının girişimiyle İstos yayınevi açıldı. GRTRnews’in gerçekleştirdiği bir röportaj ile yeni kurulan İstos yayınevi tanıtılıyor. Kendilerine teşekkürlerimizi sunar, başarılı bir yayıncılık hayatı dileriz.

İstos Yayınevi tarafından yayınlanan kitapları websitelerinde görebilirsiniz.

Röportaj: Florentia Kallitsi

Istos ne zaman, kimler tarafından ve neden kuruldu?

İstos yayın, çoğunluğu İstanbul Rum toplumunun üyesi olan yedi kişilik bir ekip tarafından, resmi olarak 2012 yılının başlarında kuruldu. Yorgo, Foti ve Stefo Benlisoy kardeşler, Haris Rigas, Seçkin Erdi, Marilena Leana ve Anna Maria Aslanoğlu tarafından kurulan istos’un ilk toplantıları çeşitli dostların katılımına ve tavsiyelerine açık bir şekilde, 2011’de yapılmaya başlanmıştı. Amacımız, genelde sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında eğitim görmüş olan bir grup arkadaşın, Yunanca’dan Türkçe’ye olan çevirilerin kazandırılması konusunda yayın dünyasına ve bu coğrafyanın hafızasına katkı sunmasıydı.

Ne tür kitaplar yayınlıyorsunuz?

Tanıklıklar, Politika Historika ve Elenika adını verdiğimiz üç yayın dizisiyle yayın hayatımıza başladık. Bu seriler dahilinde, hem artık tarihi bir vesika sayılabilecek kitapları yeniden yayın hayatına katıp Türkçe’ye kazandırmayı, hem de İstanbul’da günümüzde üretilen Türkçe ve Yunanca edebi ve akademik çalışmaları okurlara sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle Yunanca olarak yayımlanmış, ve bu coğrafyayı ilgilendiren büyük bir literatürün Türkçe’ye çevrilmemiş olmasını bir eksiklik olarak görmekteyiz. Dolayısıyla Rumların ve bu şehrin tarihi, kültürü ve hayatına, bu coğrafyanın hafızasına dair her tür çalışmanın yayın programımızda yer alması mümkün.

Yayınevi olarak hedefinizi nasıl tanımlarsınız ve ulaşmayı amaçladığınız nokta nedir?

Yayınevi olarak amacımız, kesintiye uğramış bir yayın geleneğini yeniden canlandırmanın yanı sıra, nostaljinin dar sınırlarından çıkarak bir ‘hafıza’yı geri çağırmak, Rumların ve bu şehrin kültürüne, tarihine ve hayatına dair çalışmalara bir katkı koymak ve komşu halkların birbirine ulaştıramadığı sözlerine araç olmak.

Bir yayınevi kurmanız konusunda size ilham veren unsurlar ne oldu?

Aslında hepimizin, hayatta farklı işler yapıyor olsak da, çiftdilliliğin bir getirisi olarak, ağırlıklı olarak Yunanca’dan Türkçe’ye çeviri deneyimimiz vardı, yayın dünyasıyla da haşır neşirdik. Böyle bir ekip olmamız, bizde Yunanca’dan Türkçe’ye çeviri yapanlardan oluşan bir ağ oluşturma arzusu yarattı. Yukarıda bahsi geçen amaçların yanı sıra, bu yayınevini kurmamız konusunda bize ilham veren unsurlardan birinin de bu olduğu söylenebilir.

Ne tür bir okuyucu kitlesine sesleniyorsunuz?

Aslında bahsini ettiğimiz meselelere duyduğumuz ilgiyi bizimle paylaşan geniş bir okur kitlesine hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Bu coğrafyanın hikayelerini okumak, tanıklıklarını paylaşmak, tarihiyle ilgili resmi olanın dışında bir ses duymak isteyen herkes istos’un okur kitlesi dahilindedir. Akademik olarak da istos, Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasındaki azınlık topluluklarına odaklanan ve bu coğrafyanın hafızasından yeni sesler duymak isteyen araştırmacıların çalışmalarına da katkıda bulunabilir.

Sizce Rum cemaatinin tarihine ilişkin olarak Türk okuyucu kitlesi tarafından hala tabu olarak görülen ve «yasaklanmış» temalar olabilir mi?

Türkiye’deki yayın dünyası için malesef ‘yasak’ geçmişte kalmış bir kelime değil. Siyasi tarihe dair popüler kültürün ve resmi kurumların ‘hoş karşılamadığı’ ve halen ‘tabu’ muamelesi gören bazı meseleler baki. İfade özgürlüğü bültenlerinde, yayınlarından dolayı yargılanan yayınevlerine, yazdıklarından dolayı yargılanan yazarlara her ay yenisi ekleniyor. Böylesi bir sorun yalnızca istos’un değil, Türkiye’de sansüre uğrayan ve kendini ifade etmekte güçlük yaşayan herkes için ortaktır. Tüm bu olumsuzluklara ek olarak, Türkiyeli okur kitlesinin artık başka sesler duyma ihtiyacında olduğunu, ve bu taleplerin açıkça ifade edilebildiğini gözlemlemek mümkün.

Sizce Türk ve Yunanlı okuyucuları arasında bir fark gözlemleniyor mu?

Okur kitlemiz arasında Türkiyeli okur, Türkiyeli Rumlar, Yunanistanlı okur ve daha genel anlamda dünyada bu coğrafyanın meseleleriyle ilgilenenlerin bulunacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplulukların ilgilendiği konuların birbirinden farklı olması doğal. Yayın programımızı oluştururken, Türkçe, Yunanca-Türkçe ve Yunanca olarak basacağımız kitapları bu kitleye göre belirliyoruz. Çiftdilliliğin mümkün olduğu kitaplara, yayım süreci daha zorlu olsa da, büyük önem atfediyoruz.

Türk okuyucular Modern Yunan Edebiyatı ve Tarihine ilgi gösteriyorlar mı?

Türkiyeli okur, komşu ülkelerin edebiyatını malesef yeterince tanımıyor, siyasi tarihleri için ise gazetelerden edindiği yüzeysel bilgilerle yetinmek zorunda kalıyor. Yunanistan’la ilgili literatüre katkıda bulunmak, bu eksiğin bir tamamlayıcı unsuru olmak, istos’un kurulurken tasarladığı amaçlardan biri aynı zamanda. Özellikle 20. yüzyıl Yunanistan tarihine olan bir ilgi söz konusu, bu ilgiye bir karşılık vermeye çaba göstereceğiz. Türkiye’de çağdaş Yunan edebiyatı algısının da belirli birkaç yazarın ötesine gidebilmesi için yayın programımızı zenginleştirmeye çalışmaktayız.

İstos Yayınevi’nin gelişen Türk ekonomisi içerisinde geleceğe ait planları nedir?

istos’un yalnızca bir yayınevi değil, bir ‘kültür evi’ olmasını da amaçlıyoruz. Bu kapsamda yayınlanan sergilerin, filmlerin, tartışmaların eşlik etmesini istiyoruz. Bizim gibi küçük ve bu işe yeni başlamış bir yayınevi için, maddi açıdan bizi zorlayacak olan bu adımların, en azından uzun erimli hedefler olarak önümüzde durmasını istiyoruz.

© Copyright 2012, istos yayıncılık
istos yayıncılık  Mumhane Cad. No: 39 Aziz Andrea Manastırı Hanı Kat 5 Karaköy/İstanbul
Tel: +90 212 243 41 61 Faks: +90 212 292 79 75 E-posta: info@istospoli.com
[Ofisimizde kitap satışı yapılmamaktadır; kitap alımlarınız için kitabevimizi ziyaret edebilirsiniz.]
yükleniyor