fbpx

Συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως

Η παρούσα Συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ των ακόλουθων μερών στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

‘ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ’ ; (εφεξής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» στη σύμβαση)

‘ΠΩΛΗΤΗΣ’ ; İstos Publishing Research Education Organization Production and Consulting Ltd. Sti. (εφεξής «ΠΩΛΗΤΗΣ» στη σύμβαση)

Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται εκ των προτέρων ότι εάν εγκριθεί η παραγγελία του, που είναι το αντικείμενο αυτής της σύμβασης, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα της παραγγελίας και τις πρόσθετες χρεώσεις, εάν υπάρχουν, όπως τέλη αποστολής και φόρους, και ότι έχει ενημερωθεί σχετικά.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υπόκειται στις διατάξεις του Νόμου Αρ. 6502 για την Προστασία του Καταναλωτή και του Κανονισμού για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (ΦΕΚ 27.11.2014/29188) και άλλους ισχύοντες νόμους σχετικά με την πώληση και παράδοση του αγορασμένου προϊόντος.

Τα έξοδα αποστολής, που είναι τα έξοδα αποστολής του προϊόντος, επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε περιπτώσεις που επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο ποσό αγορών, ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής.

Κάθε προϊόν που αγοράζεται παραδίδεται στο άτομο ή/και στον οργανισμό στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο αγοραστής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τη νόμιμη περίοδο των 30 ημερών. Εάν το προϊόν δεν παραδοθεί εντός αυτής της περιόδου, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Το αγορασμένο προϊόν πρέπει να παραδοθεί πλήρως και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παραγγελία.

Σε περιπτώσεις που η πραγματοποίηση της πώλησης είναι αδύνατη, ο ΠΩΛΗΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της κατάστασης και να επιστρέψει το συνολικό τίμημα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 14 εργάσιμων ημερών.

Η υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ να παραδώσει το προϊόν παύει  εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν καταβάλει την τιμή του προϊόντος ή ακυρώσει την πληρωμή μέσω της τράπεζας.

Εάν η τιμή του προϊόντος δεν καταβληθεί στον ΠΩΛΗΤΗ από την οικεία τράπεζα/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μετά την παράδοση του προϊόντος, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έκανε αθέμιτη χρήση πιστωτικής κάρτας χωρίς την εξουσιοδότησή του, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιστρέψει το προϊόν που υπόκειται στη σύμβαση εντός 5 εργάσιμων ημερών, με τα έξοδα αποστολής στον ΠΩΛΗΤΗ.

Σε περιπτώσεις που ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν μπορεί να παραδώσει το προϊόν εγκαίρως για λόγους ανωτέρας βίας, ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας, την αντικατάσταση του προϊόντος με παρόμοιο προϊόν ή την καθυστέρηση της παράδοσης μέχρι να αρθεί το εμπόδιο. Εάν η παραγγελία ακυρωθεί, η πληρωμή που έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας επιστρέφεται στην τράπεζα εντός 14 εργάσιμων ημερών, αλλά η μεταφορά της τράπεζας στον λογαριασμό του αγοραστή δεν είναι ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει την ευθύνη να ελέγξει εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο πριν το παραλάβει. Τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα θεωρούνται πλήρη και άθικτα. Στις περιπτώσεις που ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο με το τιμολόγιο του. Δεν γίνεται δεκτή η κατεστραμμένη επιστροφή του παραληφθέντος προϊόντος.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αρνούμενος το προϊόν χωρίς να αιτιολογήσει, χωρίς να αναλαμβάνει καμία νομική ή ποινική ευθύνη, εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στη διεύθυνση που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΝΟΜΑ/UNVANI: İstos Publishing Research Education Organization Production and Consulting Ltd. Sti.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Katip Mustafa Çelebi Mah. Hasnun Galip Sok. Pembe Çıkmazı No: 4 D: 8 Beyoğlu 34433

EMAIL: info@istospoli.com 

ΤΗΛ: 0(212) 243 41 61

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει τη συνολική τιμή εντός 10 εργάσιμων ημερών και να επιστρέψει το προϊόν εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης υπαναχώρησης.

Εάν η αξία του προϊόντος μειωθεί ή η επιστροφή καταστεί αδύνατη λόγω υπαιτιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τη ζημιά του ΠΩΛΗΤΗ με το ποσοστό υπαιτιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Αλλαγές και αλλοιώσεις που προκύπτουν επειδή το προϊόν χρησιμοποιείται όπως αναμένεται στο πλαίσιο του Δικαιώματος Υπαναχώρησης δεν είναι ευθύνη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Σε περίπτωση που Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει επωφεληθεί από έκπτωση με βάση την τιμή παραγγελίας (την παράδοση της παραγγελίας από τον ΠΩΛΗΤΗ ή την έκπτωση της συνολικής τιμής), εάν η συνολική τιμή πέσει κάτω από το κατώτερο όριο με την επιστροφή των προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης, οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται και η συνολική τιμή παραγγελίας επικαιροποιείται με αυτόν τον τρόπο.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα πληρώσει τόκους στο πλαίσιο της σύμβασης πιστωτικής κάρτας μεταξύ της τράπεζας κατόχου της κάρτας και της τράπεζας και είναι υπόχρεος έναντι της τράπεζας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων στην περίπτωση πραγματοποίησης των συναλλαγών πληρωμής με πίστωση κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά, μπορεί να διεκδικήσει τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρου που προκύπτουν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και σε κάθε περίπτωση, εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αθετήσει την υπόσχεσή του λόγω του χρέους του, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται ότι θα πληρώσει την απώλεια και τη ζημία που υπέστη ο εκδοτικός οίκος ιστός λόγω της καθυστερημένης εκτέλεσης του χρέους.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στις ηλεκτρονικές πληρωμές σας, το ποσό θα αφαιρεθεί από την πιστωτική σας κάρτα στο τέλος της παραγγελίας σας.

Τα έξοδα αποστολής που απαιτούνται για την αποστολή ανήκουν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Τα προϊόντα παραδίδονται στη συμβεβλημένη ταχυδρομική εταιρεία την Τρίτη και την Πέμπτη, ημέρες παράδοσης φορτίου. Θα παραδοθεί εντός περίπου 5 εργάσιμων ημερών (χωρίς τη νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών).

Από τη στιγμή που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ εισέρχεται στο www.istospoli.com, προστατεύεται με κρυπτογράφηση 256 bit, από άκρο σε άκρο. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταδίδεται με ασφάλεια μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ μπορούν να μεταδοθούν προφορικά ή προφορικά μέσω διαφόρων μέσων όπως ο ιστότοπος, τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτόματα ή μη, ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία και την εμπορική δραστηριότητα που ασκεί ο ΠΩΛΗΤΗΣ, στο πλαίσιο του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα ισχύει ο σκοπός του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να παράσχει αυτές τις πληροφορίες και για τις νόμιμες περιόδους στη νομοθεσία, σε περιπτώσεις που η σχετική νομοθεσία απαιτεί την τήρηση των Δεδομένων. Στο τέλος αυτών των περιόδων, τα Δεδομένα θα διαγραφούν, θα καταστραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν επίσημα ή κατόπιν αιτήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με το Άρθρο 7 του KVKK. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την απώλεια των αποθηκευμένων και καταγεγραμμένων δεδομένων, να μην πέσουν στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και να αποτρέψει την παράνομη χρήση.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όταν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πραγματοποιήσει την πληρωμή για την παραγγελία που τοποθετήθηκε στον Ιστότοπο, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις λογισμικού για να λάβει επιβεβαίωση ότι η παρούσα σύμβαση έχει διαβάσει και γίνει αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ιστότοπο πριν από την εκπλήρωση της παραγγελίας.