fbpx

ISBN: 9786054640508 | Türkçe | 343 sayfa, 15x21 cm. | ,

Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş Bir Yol ‘Hıristiyan Türkler’ ve Papa Eftim

Foti Benlisoy, Stefo Benlisoy

154,00 Satın Al

Foti Benlisoy ve Stefo Benlisoy tarafından uzun yıllara yayılan, geniş kapsamlı
bir çalışma neticesinde kaleme alınan Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş
Bir Yol ‘Hıristiyan Türkler’ ve Papa Eftim kitabında birbiriyle bağlantılı bir dizi
sorunun cevabı aranmaktadır:
Yunan ve Türk milliyetçilikleri Anadolulu Türkdil Ortodoksları kendi ulusal
cemaatlerine dahil etmek adına hangi söylemsel stratejileri devreye soktular?
“Karamanlıların” Yunan milliyetçiliği açısından dilsel, Türk milliyetçiliği
açısındansa dinsel “anomalisi” nasıl bertaraf edilmeye çalışıldı?
Söz konusu söylemsel stratejiler, aynı milliyetçi projeye bağlı farklı ulusal
kimlik tanımları arasındaki rekabet bağlamında kimin Yunan ya da Türk
sayılıp sayılmaması gerektiğine dair tanımlarda hangi değişiklikleri gündeme
getiriyordu?
“Hıristiyan Türkler” teması Türk milliyetçiliğinin dini aidiyetle, spesifik olarak
da İslam’la ilişkisinde nasıl bir kırılmaya denk düşüyordu?
“Türkdil Hıristiyanlar” vakası, Türk milliyetçiliğinin seküler ve etnik sınırlarının
anlaşılması açısından kritik önemdedir. Milli Mücadele dönemi, farklı ve bazen
birbirine rakip milliyetçi ulusal inşa projeleri arasında kararsız olunduğu bir
dönemdi. Kimin inşa halindeki Türk ulusal kimliğine içerilip kimin dışlanacağı
meselesi, bu alternatif milliyetçi projeksiyonlar arasındaki rekabetin bir
ürünü olarak ortaya çıkacaktı. Bu anlamda Anadolulu Türkdil Hıristiyanların
Türklüğünün kabul ya da reddedilişi, bizatihi Türklük tanımı üzerinde, yani
ulusal topluluğun sınırlarına dair de sonuçlar doğuracaktı.